Množstvo nových funkcií

9. júla 2015 sme obohatili m.agendu o nové funkcie so zameraním na podporu riadenia projektov a na zjednodušenie bežnej dennej práce.

Rýchly náhľad PDF a TXT súborov

Obsah PDF a TXT dokumentov si môžete zobraziť priamo v m.agende bez potreby sťahovať si ich. Stačí kliknúť na ikonu pri názve súboru, podobne, ako je to v prípade náhľadu na obrázky.

Archivácia projektu

Ukončili ste projekt a už ho nepotrebujete mať stále po ruke, no nechcete prísť o jeho obsah? Presunte projekt do archívu, zamkne sa voči zmenám a nebude sa zobrazovať medzi aktívnimi projektami, no kedykoľvek sa k nemu viete vrátiť, čítať, prehľadávať obsah a v prípade potreby vybrať z archívu a pokračovať v práci na ňom.

Projekt vložíte do archívu pomocou tlačidla "achivovať" v nastavení projektu. Po archivácii projekt "zmizne" zo zoznamu projektov, úlohy projektu sa prestanú zobrazovať v zoznamoch úloh jednotlivých členov projektu aj v zozname "všetko". Vyhľadávanie vo všetkom pomocou ignoruje archivované projekty, ale pomocou voľby "hľadať aj v archivovaných" sa do výsledkov vyhľadávania zaradia aj informácie z archivovaných projektov. K projektu sa dostanete v zozname projektov po zvolení voľby "zobraziť aj archivované", no obsah projektu je dostupný iba na čítanie, nie je možné zmeniť, ani pridať žiadne informácie.

Existuje tiež možnosť vybrať projekt z archívu a vrátiť ho medzi otvorené projekty - realizuje sa pomocou tlačidla "vybrať z archívu" v nastaveniach projektu. Archivácia a vybratie z archívu sú prístupné správcom projektu.

Prehľad projektu

Na jeden pohľad pomocou elegantných grafov vidíte v akom stave je realizácia projektu z pohľadu plnenia úloh a termínu projektu, spolu s ďalšími informáciami o projekte.

Prehľad projektu má štyri časti:

  • Stručný popis s popisom projektu.
  • Ďalšie informácie zobrazujú rozširujúce informácie o projekte ako dátum vytvorenia, autor, projektový manažér, sponzor a skupina projektu. Informácie je možné jednoducho aktualizovať, pretože sú to linky na nastavenie projektu, kde sa tieto informácie spravujú.
  • Úlohy zobrazujú stav úloh pomocou prehľadného grafu. Úlohy sú kategorizované podľa stavu ukončená / otvorená a tiež podľa termínu. Osobitne sú označené úlohy bez termínu a nepriradené úlohy, pretože obidve tieto kategórie predstavujú potenciálne riziko pri riadení projektu. Centrálny percentuálny údaj v strede grafu zobrazuje množstvo ukončených úloh.
  • Trvanie projektu je metrika, vyhodnocovaná na základe termínu začiatku projektu a termínov plánovaného / skutočného ukončenia projektu, resp. na základe aktuálneho dátumu, ak nie je určený skutočný termín ukončenia. Centrálny percentuálny údaj v strede grafu zobrazuje množstvo uplynutého času projektu.

Grafické zobrazenie stavu úloh

Rýchlo a ľahko sa zorientujete v každom zozname úloh pomocou unikátneho grafického pásika, ktorý prehľadným spôsobom zobrazuje stav úloh a zároveň funguje ako filter.

Grafický pásik vznikne "rozbalením" grafu z prehľadu projektu a je k dispozícii v zozname projektových úloh, "mojich" úloh v časti "ja" a tiež v zozname všetkých úloh.

Skupiny projektov

Svoje projekty zvyčajne prirodzene delíme do skupín - podľa obsahu, rozsahu alebo formy - napr. interné, rozvojové, pre oblasť zdravotníctva, strojárstva, služieb, domáce, zahraničné, ... m.agenda to rešpektuje a umožňuje Vám priradiť projekt do skupiny a zobraziť si projekty po skupinách.

Projektu je možné určiť skupinu v nastaveniach projektu a následne sa pohľad po skupinách aktivuje pomocou voľby "zobraziť podľa skupín" v zozname projektov. Ide o voliteľný pohľad, ktorý rozširuje funkčnosť existujúceho zobrazenia projektov ako dlaždice, resp. riadky.

Projektová rola

Projekt má svojho manažéra, sponzora a členov tímu. m.agenda Vám v sekcii "ja" zobrazí projekty podľa roly, v akej v projekte vystupujeme a tiež informuje o projektových rolách v prehľade projektu. Prispieva to k efektívnejšej organizácii a lepšiemu prehľadu o projekte.

Projektové roly sa nastavujú v detaile projektu a nemajú priamu väzbu na prístupové práva v projekte, čiže manažér projektu nemusí byť zároveň aj správca projektu v m.agende a naopak.

Zlepšenia používateľského rozhrania

Neustále sa venujeme zlepšeniu a zefektívneniu používateľského rozhrania. Niekedy sú to iba "drobnosti", ktoré však v konečnom dôsledku znamenajú rozdiel medzi dobrým a výborným produktom. Uvádzame iba niekoľko príkladov:

  • Pri ukončení úlohy Vám m.agenda ponúkne zadať komentár, do ktorého sa dá poznačiť spôsob riešenia a ďalšie užitočné informácie, ktoré je dôležité zaznamenať v súvislosti s úlohou. Nedovoľte znalostiam rozplynúť sa, ale uchovajte ich spolu s projektom! Kedykoľvek sa k projektu vrátite, nájdete ich tam a pomôže Vám to v ďalšej práci.

  • Detail úlohy, oznamu, komentára je možné zväčšiť na šírku obrazovky pre komfortnejšiu prácu v prípade bohatého obsahu.
  • Pri nahraní obrázku do projektu m.agenda automaticky vytvorí náhľad, ktorý je dostatočne malý na rýchle zobrazenie pri priehliadaní obrázkov v projekte, takže aj 80 MB fotku s rozlíšením 11 000 x 6000 Vám m.agenda zobrazí v galérii bez problémov a rýchlo. Originálny formát obrázku samozrejme ostáva zachovaný. Celé sa to deje automaticky, rýchlo a na pozadí, takže jediné, čo si všimnete je, že veci jednoducho fungujú.
  • Do prihlasovacieho okna sme doplnili možnosť pamätať si emailovú adresu, čím sa zjednoduší prihlasovanie do m.agendy.
    Doporučujeme Vám používať túto možnosť iba na zariadeniach, ku ktorým máte prístup iba Vy.

Veríme, že tieto nové funkcie Vám pomôžu spravovať Vaše projekty a tímy ešte efektívnejšie. Aj naďalej pokračujeme v zlepšovaní m.agendy a chystáme pre Vás nové veci už čoskoro!

Rasťo Štric
a celý tím m.agendy