Prečo používať m.agendu


m.agenda je internetová služba na jednoduché zdieľanie dokumentov, úloh a ďalších informácií v rámci tímu.

Tímové informácie nebudú viac roztratené v emailových schránkach a počítačoch, ale budú bezpečne a efektívne uložené na jednom mieste.

S m.agendou bude tím rýchlejší a Vaša firma vyprodukuje viac.


S m.agendou nikto vo vašom tíme

nebude viac hľadať dôležité dokumenty v spleti emailov,

nebude mať pochybnosti, ktorá je aktuálna verzia dôležitého dokumentu a aké boli predchádzajúce verzie,

nestratí dokument pri pokazení, alebo strate notebooku,

nebude mať pochybnosti o aktuálnych úlohách, ich stave, obsahu, termíne a kto je za ne zodpovedný,

nestratí dôležitý oznam.

Vďaka m.agende

budú Vaše súbory v bezpečí,

budete môcť jednoducho vyhľadávať vo Vašich informáciách,

bude mať každý jednoducho k dispozícii firemné dokumenty ako šablóny, návody, smernice, pracovné postupy, metodiky, marketingové materiály a pod.,

budete mať prehľad o všetkých úlohách vo firme,

budú dôležité kontaktné informácie Vašich obchodných partnerov prístupné všetkým, ktorí ich potrebujú,

budete môcť jednoducho komunikovať aj s externými členmi tímu – dodávateľmi, zákazníkmi, externými špecialistami a pod.,

budete mať plnú kontrolu nad tým, kto má prístupné aké firemné informácie,

budete mať všetky dôležité firemné údaje dostupné kedykoľvek aj prostredníctvom svojho mobilného telefónu.

m.agenda je cloudová služba

Je dostupná non-stop z PC aj mobilných zariadení s pripojením na internet.

Nevyžaduje inštaláciu špeciálneho softvéru ani žiadne investície vopred.

m.agenda je

jednoduchá
rýchla
bezpečná

m.agenda Vás nenúti viazať sa dopredu

Platíte len za to, čo používate. Kedykoľvek môžete prestať a zobrať si svoje údaje.

Taktiež môžete kedykoľvek zmeniť balík na vyšší alebo nižší podľa vašich potrieb.

m.agenda je na mesiac zadarmo a úplne bez záväzkov.

Registrácia Vám zaberie menej ako minútu a môžete hneď začať.