Bezpečnosť


HTTPS a SSL/TLS kryptovanie

m.agenda je prístupná výlučne prostredníctvom zabezpečeného protokolu HTTPS, ktorý šifruje komunikáciu použitím SSL/TLS. Dokonca aj verejná stránka m.agendy používa tento stupeň bezpečnosti.

Amazon servery

m.agenda je prevádzkovaná na robustnej a škálovateľnej IT infraštruktúre od spoločnosti Amazon, ktorá je navrhnutá tak, aby poskytla Vašim dokumentom 99,999999999% pravdepodobnosť, že prežijú bez poškodenia aj fyzické zničenie dvoch dátových centier.

Dátové centrá pre m.agendu sú v Európskej únii.

Priebežná replikácia databázy

Databáza m.agendy je priebežne, synchrónne replikovaná do sekundárnej, geograficky oddelenej zóny, ktorá dokáže prebrať funkčnosť v prípade (nepravdepodobného) výpadku primárnej databázy. Naviac, databáza je pravidelne zálohovaná na rovnaké, bezpečné úložisko, ako m.agenda používa pre Vaše dokumenty.

Vaše údaje sú Vaše

Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám a to ani v anonymnej agregovanej forme.