Obchodné podmienky

Obchodné podmienky m.agendy sú definované v priloženej Zmluve o poskytovaní služieb aplikácie m.agenda (PDF).

Zmluva so sprostredkovateľom

Vzhľadom na skutočnosť, že v súvislosti s realizáciou Zmluvy o poskytovaní služieb aplikácie m.agenda dochádza v zmysle GDPR k spracúvaniu osobných údajov, je potrebná aj Zmluva so sprostredkovateľom (PDF).