Anglická verzia, kopírovanie projektov, jednoduchšia správa používateľov

Novinky zo 14. 8. 2017

Augustové novinky prinášajú podporu angličtiny, výrazné zjednodušenie práce pri vytváraní resp. správe projektov a vylepšenia emailových upozornení.

Anglická verzia

Máte zahraničného obchodného partnera, s ktorým si potrebujete efektívne vymieňať informácie? Odteraz už môžete použiť m.agendu v anglickej verzii a pozvať cudzojazyčných partnerov do svojich projektov.

Jednoduchšie to už ani nemôže byť: používateľ si prepne jazyk pri prihlásení do m.agendy

alebo vo svojom profile.

Pri pozývaní nového používateľa do projektu je možné zvoliť jazyk, v akom mu príde emailová pozvánka

Zvolenie anglického jazyka okrem iného tiež znamená zasielanie emailových upozornení z m.agendy v angličtine.

Veríme, že vďaka angličtine v m.agende budete môcť spolupracovať so svojimi obchodnými partnermi ešte jednoduchšie a efektívnejšie. Good luck friends!

Kopírovanie projektov

Máte projekty, ktoré sa pravidelne opakujú? Veľmi pravdepodobne áno - typicky to môže byť každoročný audit, organizácia výstavy, športový deň, koncoročné uzávierkové práce a podobne. Pre správcu projektov v m.agende to znamená vytvorenie nového projektu, nastavenie parametrov - začiatok, koniec, názov, popis, farba resp. obrázok, skupina, používatelia, značky, ... Práve na tento zdĺhavý postup sme zamerali nasledujúcu novú funkciu: kopírovanie projektov.

Jednoducho si zvolíte aký projekt si želáte skopírovať. m.agenda následne za Vás predvyplní formulár vytvárania projektu, kde len upravíte údaje podľa potreby - typicky to bude napr. názov - a necháte projekt vytvoriť.

Následný krok bude nastaviť používateľov projektu - tu Vám m.agenda opäť pomôže: predvyplní formulár rovnakými používateľmi aj s ich právami, ako v kopírovanom projekte a nechá Vás ľubovoľne ten zoznam upraviť a následne odoslať. Pár klikov a projekt je pripravený!

m.agenda nekopíruje obsah projektu, ako sú úlohy, dokumenty a podobne. V prípade, že by bolo pre Vás výhodná aj nejaká forma kopírovania obsahu, dajte nám vedieť a pokúsime sa spolu s Vami niečo vymyslieť.

Zjednodušená správa používateľov projektu

V kopírovaní projektov pokračujeme aj v prípade existujúcich projektov. Doplnili sme do m.agendy možnosť skopírovať používateľov z iného projektu do existujúceho projektu. m.agenda vtedy zoberie zoznam ľudí v tom "inom" projekte, porovná ho s existujúcim projektom a doplní do neho ľudí z iného projektu, ktorí nie sú v tom existujúcom.

Ďalšia variácia na tému kopírovanie už neberie za zdroj zoznamu ľudí nejaký iný projekt, ale Vám umožní pridať do projektu všetkých používateľov, ktorých máte v m.agende. Opäť platí ako v prípade iných kopírovaní, že pred samotným zaslaním pozvánky budete môcť zoznam používateľov ľubovoľne upraviť podľa aktuálnej potreby.

Túto funkciu využijete v situácii, keď do projektu potrebujete pozvať všetkých, alebo "takmer" všetkých Vašich používateľov.

Nastavenie času zasielania emailových upozornení o úlohách

m.agenda Vás každé ráno upozorní emailom na úlohy, ktoré sú po termíne, resp. ktorých termín je blízko. Význam slova ráno je však pre každého z nás iný a pre niekoho je mimoriadne dôležité dostať ten email v konkrétnom čase. Rozhodli sme sa akceptovať individualitu potrieb našich používateľov a doplnili sme do m.agendy možnosť nastaviť si čas odoslania ranného upozorňujúceho emailu v rozpätí od 03:00 do 09:00. Nastavenie je k dispozícii v profile používateľa.

Veríme, že táto funkcia prispeje ku kvalitnému spánkového režimu používateľov m.agendy.

Zjednodušený formát emailových upozornení

m.agenda zasiela emaily v dizajne, ktorý vychádza zo základných dizajnových princípov m.agendy - farebnosť, typografia, logotyp, organizácia jednotlivých elementov na stránke a pod. Našim cieľom pri takomto rozhodnutí bolo, aby boli emaily vizuálne príťažlivé a ľahko identifikovateľné so samotnou m.agendou.

Niekedy v návale informácií je však dôležitejšie čo najjednoduchšie sa dostať k samotnému obsahu správy a vtedy môže byť pekný dizajn viac kontraproduktívny, ako nápomocný. Na žiadosť našich používateľov sme z tohto dôvodu voliteľne zjednodušili formát informačných emailov z m.agendy na minimum, aby sa používateľ čo najjednoduchšie a najrýchlejšie dostal k potrebným informáciám.

Výber formátu zasielaných emailov nechávame na samotných používateľov - nastavenie je možné urobiť v profile používateľa.

Zmena formátu sa týka emailov, ktoré informujú o nových veciach a zmenách v projektoch m.agendy, ako napr. priradenie úlohy, komentár, oznam, dokument atď. Nezmenené ostávajú "organizačné" emaily, ako napr. pozvánka do projektu, emaily súvisiace so zabudnutým heslom a pod.

Z letných noviniek v m.agende je to všetko, ale do konca roka ešte prídu ďalšie veci a je sa na čo tešiť. Prajeme Vám pekný zvyšok leta a veľa úspešných projektov!

Rasťo Štric
a celý tím m.agendy