Kôš na zmazané dokumenty, úlohy, oznamy a kontakty

Novinky zo 4. 12. 2017

Decembrové novinky v m.agende Vám prinášajú úplné bezpečie pri mazaní dokumentov, úloh, oznamov alebo kontaktov a tiež nový pohľad na bezpečnosť Vášho hesla. Poďme na to.

Kôš

Už sa Vám viac nestane, že neopatrným zmazaním prídete o cenné informácie, pretože po inštrukcii zmazať sa namiesto trvalého zmazania iba presunie daný dokument, úloha, oznam, alebo kontakt do koša.

Kôš je prístupný iba správcovi m.agendy u daného zákazníka a nachádza sa na záložke firma. Kôš je zámerne prístupný iba úzkemu okruhu používateľov, aby sme zvýšili bezpečnosť zmazaných položiek a eliminovali riziko nechceného zmazania z koša.

V koši sa dá filtrovať, vyhľadávať, dá sa zobraziť detail danej položky a tiež je k dispozícii informácia kto a kedy položku zmazal.

Do koša sa spolu so samotnou položkou agendy ukladajú ďalšie súvisiace informácie:

 • komentáre,
 • staršie verzie (ak ide o dokument),
 • história,
 • nastavenia upozornení,
 • označenie obľúbené (hviezda),
 • značky (ak ide o dokument).

Na zmazanej položke sú k dispozícii dve akcie: zmazať a obnoviť.

Zmazať znamená úplné a nevratné zmazanie danej položky a všetkých súvisiacich informácií, ako komentáre, staršie verzie, atď. m.agenda si pred samotným zmazaním ešte raz vyžiada potvrdenie tejto akcie.

Obnoviť znamená vrátiť danú položku (dokument, oznam, úlohu, kontakt) do pôvodného projektu spolu so všetkými súvisiacimi informáciami (komentáre, ...). Pred samotným vrátením m.agenda skontroluje, či medzičasom nevznikla v danom projekte položka s rovnakým názvom - vtedy sa zobrazí upozornenie. Po návrate do projektu je daná položka na pôvodnom mieste a v pôvodnom stave, ako pred zmazaním, iba v čo je nové ostane stopa.

Kôš v m.agenda je funkcia, ktorú budeme používať iba výnimočne, ale keď príde tá chvíľa, tak to oceníme! ☺

Sila hesla

Heslo berieme mnohí ako nutné zlo, ktoré musíme strpieť počas práce s informačnými systémami. Napriek viacerým snahám o použitie iných spôsobov overenia je heslo zatiaľ stále základný nástroj autentifikácie a preto potrebujeme venovať pozornosť jeho kvalite. m.agenda Vám pomôže overiť si, aká je kvalita Vášho hesla a teda ako silno, alebo slabo je heslo schopné chrániť Vaše informácie.

m.agenda skontroluje kvalitu Vášho hesla pri prihlásení a ak nie je v poriadku, zobrazí sa krátke upozornenie.

Ďalšie miesto, kde Vám m.agenda poradí je pri zmene hesla, ktorú nájdete v menu ja / Zmena hesla.

m.agenda tiež poradí s heslom pri aktivácii nového používateľa, ktorého pozvete do svojich projektov.

Aké je teda kvalitné heslo? Metodika, ktorú používa m.agenda, je založená na aktuálnych bezpečnostných doporučeniach a štandardoch. Základom kvality hesla je dostatočná entropia, ktorú zabezpečí použitie 

 • aspoň 10 znakov,
 • minimálne jedno malé písmeno,
 • minimálne jedno veľké písmeno,
 • minimálne jedna číslica,
 • minimálne jeden špeciálny znak, ako napr. .,!@#$%^*() a pod.
Taktiež je potrebné vyhnúť sa opakovaniu znakov, nepoužívať ľahko uhádnuteľné časti hesla, ako napr. časť mena, priezviska, mená detí, ... Možno to znie komplikovane, ale doporučuje sa použiť napr. dve nesúvisiace slová za sebou, pričom niektoré ich časti sa nahradia, alebo doplnia číslicou a špeciálnym znakom.

Zaujímavým bezpečnostným trendom v oblasti hesiel je tzv. "pass-phrase", kedy ide o použitie hesla, kde nie je potrebné kombinovať malé/veľké písmena, resp. špeciálne znaky a číslice, ale použije sa niekoľko nesúvisiacich slov, ktoré sú spolu dlhé aspoň 20 znakov. Výhoda takého hesla je, že sa ľahko pamätá a má vďaka svojej dĺžke a "nešablónivitosti" obrovskú entropiu, čiže je veľmi ťažko uhádnuteľné.

m.agenda Vás informuje o sile Vášho hesla, no je na Vás, či zoberiete dané doporučenie do úvahy. Prosíme Vás, aby ste nepodceňovali túto oblasť bezpečnosti a v prípade potreby si upravili heslo v súlade s doporučením m.agendy.

Veríme, že tieto dve novinky prinesú viac bezpečnosti a istoty do Vašej práce.

Už teraz pracujeme na ďalších nových funkciách m.agendy a bude toho naozaj dosť, napr. prepájanie agend navzájom, zásadné vylepšenia v úlohách atď. Nevieme sa dočkať, kedy Vám to dáme k dispozícii!

Rasťo Štric
a celý tím m.agendy