Hierarchické úlohy

Novinky zo 14. 6. 2018

Tentokrát sme sa zamerali na zásadné vylepšenie m.agendy v oblasti úloh.

Hierarchické úlohy

Sú situácie, kedy je vhodné združovať súvisiace úlohy do skupín a taktiež samotné úlohy ešte deliť na menšie podúlohy. Presne toto je k dispozícii v m.agende od tejto verzie.

Začnime teraz od konca a pozrime si, ako by vyzeral plán projektu, kde sú úlohy organizované hierarchicky. Na ilustráciu sme použili projekt účasti našej firmy na veľtrhu, kde budeme prezentovať svoje produkty a služby.

Už na prvý pohľad je zrejmé, že niektoré úlohy sú "nadradené" a iné sú "pod nimi". Poďme sa pozrieť, ako sa nazývajú tieto vzťahy v terminológii m.agendy.

m.agenda má tri druhy úloh:

  • Míľnik - je úloha najvyššej úrovne a môže obsahovať úlohy.
  • Úloha - je úloha strednej úrovne. Môže patriť míľniku a môže obsahovať podúlohy. Úloha môže existovať aj bez míľnika.
  • Podúloha - je úloha najnižšej úrovne a musí patriť nejakej úlohe, nemôže existovať samostatne.
Všetky tri druhy - míľnik, úloha a podúloha - sú z pohľadu štandardnej funkčnosti m.agendy bežnými úlohami, t.j. majú názov, popis, termín, zodpovedného, stav, figurujú v zozname úloh v projekte, v "čo je nové" aj v zozname úloh v časti "ja". Oproti bežným úlohám majú naviac akurát príslušnosť k (nad)úlohe, resp. míľniku.

Poďme sa pozrieť na používanie hierarchických úloh. Začnete tak, že si prepnete pohľad na zoznam úloh z klasického na hierarchický.

Následne sa popri možnosti vytvárať úlohu aktivuje možnosť vytvárať míľnik.

Míľnik, rovnako ako úlohu a podúlohu je možné vytvoriť aj v samotnom zoznam úloh - stačí nastaviť kurzor na ľavú stranu zoznamu úloh medzi riadky, kam má byť vložený nový riadok a zobrazí sa ikona "plus" spolu s možnosťou výbery typu úlohy.

Úlohy a podúlohy sa zobrazujú aj v detaile svojho "rodiča" - úlohy v detaile míľnika, do ktorého patria a podúlohy v detaile úlohy, do ktorej patria. V detaile sa taktiež dajú pridávať nové úlohy/podúlohy.

Míľniky, úlohy aj podúlohy je možné presúvať a meniť ich poradie pomocou "drag and drop" v zozname úloh - jednoducho ich "chytíte" a presuniete na nové miesto. Takýmto spôsobom je možné meniť poradie úloh (míľnikov, podúloh) a tiež meniť typ úlohy, napr. z podúlohy a úlohu a pod.

Ako sme už uviedli, míľniky, úlohy aj podúlohy sú vlastne "bežné" m.agendové úlohy, takže je ich možné zobraziť aj v pôvodnom, ne-hierarchickom zozname úloh. Vtedy sa k názvom úloh zobrazí aj ich príslušnosť k míľniku/úlohe, ale iba ako dodatočná informácia pod samotným názvom.

Nová možnosť usporiadania úloh

V klasickom zozname úloh, ktorý bol v m.agende k dispozícii aj pred možnosťou pracovať s úlohami hierarchicky, je od tejto verzie nová možnosť usporiadania úloh podľa dátumu vytvorenia. Ide o praktickú drobnosť, ktorá môže zjednodušiť hľadanie posledne vytvorených úloh.

Prajeme Vám samé splnené úlohy!

Rasťo Štric
a celý tím m.agendy