Novinky

3. 12. 2018

Oblasť zodpovednosti v projekte

Pre úspešnú realizáciu projektov je nevyhnutné presné rozdelenie zodpovednosti - inými slovami: každý musí vedieť, za čo je zodpovedný, čo je jeho úloha v projekte. V m.agende to voláme oblasť zodpovednosti a od tejto verzie je to možné zadať pre každého člena projektového tímu.

Oblasť zodpovednosti je možné priradiť rovno pri pozývaní nových členov tímu

alebo aj neskôr v rámci správy ľudí v projekte.

m.agenda Vám následne prehľadným spôsobom zobrazí zodpovednosti projektového tímu spolu s inými sumárnymi projektovými informáciami v prehľade projektu.

A ako bonus sme pridali počet úloh pre jednotlivých členov tímu ☺.

Želáme Vám, nech máte vždy jasno v projektových zodpovednostiach a nech prežijete v zdraví toto náročné obdobie na konci roka.

Rasťo Štric
a celý tím m.agendy