Novinky

1. 11. 2020

Prepájanie agend

Informácie, ktoré uchovávame v m.agende, často navzájom súvisia, napr. s úlohou vypracovať ponuku súvisia podkladové dokumenty, príp. podobné ponuky pre iných zákazníkov; s oznamom o prípravách na koncoročnú predajnú sezónu súvisia jednotlivé úlohy a tiež dokumenty s ďalšími informáciami a pod.

Nová verzia m.agendy umožňuje jednoduchým spôsobom prepojiť jednotlivé uložené elementy - oznamy, úlohy, dokumenty, kontakty, projekty - medzi sebou, ale aj s "externým" svetom.

Prepojenia sú v m.agende nazývané linky a sú k dispozícii v detaile ako nová záložka vedľa komentárov.

Po kliknutí sa prepojenia zobrazia ako zoznam:

Pri presune kurzoru nad jednotlivé linky sa zobrazí kontextové menu spolu s dodatočnými informáciami o danej položke.

Každú linku je možné zmazať, alebo zmeniť jej popis. Linky k dokumentom obsahujú akciu stiahnuť a prípadne "očko" s možnosťou rýchleho náhľadu. Takto je možné získať rýchle informácie o prepojenom dokumente bez samotného otvorenia položky.

Linky sa vytvárajú pomocou tlačidla na konci zoznamu. Existujú tri možnosti vytvárania:

Linka na existujúcu položku v m.agende je najkomplexnejšia a po jej zvolení sa zobrazí okno, pomocou ktorého nájdeme cieľovú položku - oznam, úlohu, dokument, kontakt alebo projekt.

Pomocou jednotlivých filtračných kritérií nájdeme položku, s ktorou chcem vytvoriť prepojenie a po jej zvolení môžeme zadať nepovinný popis linky. Tlačidlom vytvoriť sa vytvorí prepojenie, pričom vyfiltrovaný zoznam položiek ostáva otvorený, takže môžeme pokračovať vo vytváraní ďalších prepojení.

Ďalší spôsob vytvorenia prepojenia je Internetová URL adresa. V tomto prípade ide o linku mimo m.agendy. Môže to byť ľubovoľná internetová linka, napr. na stránku dodávateľa, alebo na katalóg produktov, cenník a pod.

Tretí spôsob vytvorenia prepojenia je Nahrať dokumenty. Ide o štandardné nahranie dokumentov do m.agendy pričom súčasťou nahratia je automatické vytvorenie linky na nahrávané dokumenty. Je to vlastne taká akcia dva v jednom: nahrám dokumenty a linku dostanem ako bonus. :)

Takýmto spôsobom môžeme vytvárať vzťahy medzi jednotlivými položkami m.agendy a obohacovať ich o ďalšie informácie. Veríme, že prepojenia Vám umožnia pracovať vo Vašich tímoch ešte efektívnejšie. Prajeme Vám príjemné linkovanie :)

Rasťo Štric
a celý tím m.agendy