Novinky

15. 12. 2020

Stíšenie notifikácií

Pri práci v tíme je kľúčové byť včasne informovaný o aktuálnom dianí. V m.agende je na tento účel pripravených niekoľko mechanizmov, najmä Čo je nové a emailové notifikácie. Pri veľkom množstve udalostí v tíme sa však môže stať, že notifikácií je priveľa a namiesto uľahčenia práce skôr zahlcujú našu pozornosť. Práve v tejto oblasti prináša nová verzia m.agendy riešenie v podobe veľkej možnosti nastavenia notifikácií.

Emailové notifikácie je možné nastavovať na troch úrovniach:

  • na úrovni samotnej položky - oznamu, úlohy, dokumentu

  • na úrovni projektu - vtedy to platí na všetky položky v danom projekte

  • na globálnej úrovni - v tomto prípade sa to týka všetkých projektov.

Na každej z týchto úrovní je možné nastaviť notifikácie jedným z nasledujúcich spôsobov:

Zapnúť znamená, že budete dostávať notifikácie o každej zmene.

Stíšiť je nástroj na dočasné vypnutie notifikácií. Počas zvoleného časového obdobia nebudete dostávať notifikácie.

Vypnúť použijete v prípade, že nechcete dostávať žiadne notifikácie.

Nastavenia projektu sú silnejšie ako nastavenia položky a globálne nastavenie je silnejšie, ako nastavenie projektu. Napr. globálne stíšenie na hodinu znamená, že hodinu nedostanete z m.agendy žiadne emailové upozornenie bez ohľadu na to, ako máte nastavené notifikácie jednotlivých projektov a položiek v nich. Iný príklad: vypnutie notifikácií v projekte bude znamenať, že nedostanete žiadnu notifikáciu z daného projektu bez ohľadu na nastavenie jednotlivých položiek v projekte.

Filter na dokumenty bez značky

Značky sú jednoduchý a efektívny spôsob organizácie dokumentov v m.agende. Teraz dopĺňame možnosť filtrovať dokumenty bez značky, čiže také dokumenty, ktoré nemajú žiadnu značku. Drobnosť, ktorá prináša veľké plus pri práci s dokumentmi.

Zobrazenie počtu liniek

Linky medzi položkami sme v m.agende zaviedli iba nedávno, no okamžite sa stali obľúbenou funkciou. V tejto verzii dopĺňame do záložky počet liniek ako informáciu na zjednodušenie práce s prepojenými položkami.

Zvolenie míľnika pri vytvorení úlohy

Pri vytvorení úlohy v hierarchickom pohľade je teraz možné rovno zvoliť míľnik, do ktorého má byť daná úloha zaradená. Ušetrí sa tak dodatočné presúvanie úlohy do správneho míľnika a opäť toho s m.agendou stihnete viac. 😀

Vyhľadávanie podľa skupiny projektov

Pokiaľ ste si zvykli organizovať projekty do skupín, tak určite uvítate, že vyhľadávanie v projektoch zohľadňuje už aj názvy skupín. V zlomku sekundy sa tak viete dostať k projektom z požadovanej skupiny. Opäť malá vec, ktorá môže priniesť veľkú pomoc.

m.agenda je opäť o niečo šikovnejšia a vie toho viac. Budeme sa veľmi tešiť, keď aj Vám prinesú tieto nové zlepšenia väčšiu efektivitu a radosť v každodennej práci. Prajeme príjemný zbytok roku 2020 a dovidenia v Novom roku.

Rasťo Štric
a celý tím m.agendy