Ako pomáha m.agenda rôznym ľuďom vo firme

m.agenda má osobitý prínos pre rôznych ľudí vo firme:

Manažment, vedenie firmy

Vedenie má vďaka m.agende celkový pohľad na dianie vo firme, stav a obsah jednotlivých projektov, prehľad o všetkých aktuálnych úlohách a ich stave v rámci celej firmy, prehľad o všetkých ľuďoch a ich práci.

Projektový manažér, vedúci oddelenia alebo tímu

Manažér projektu má pod plnou kontrolou projekt, jeho obsah, tím, úlohy, ich stav, termíny a plnenie. m.agenda mu pomáha vytvoriť pre členov svojho tímu prostredie, ktoré podporuje spoluprácu a poskytuje tímu všetky podklady na jednom mieste vždy ľahko dostupné a aktuálne. Vďaka tomu, že všetky znalosti, ktoré vznikajú pri riešení projektu, sú na jednom mieste, môže byť tím ešte efektívnejší.

Obdobne, vedúci oddelenia má pod kontrolou agendy oddelenia a vedúci tímu riadi svoj tím.

Člen tímu

Člen tímu má v m.agende informácie pre svoju prácu vo forme úloh, všetkých potrebných podkladov k úlohám a ďalších súvisiacich dokumentov.

Formou komentárov môže doplniť k úlohe žiadosť o dodatočné informácie, alebo po ukončení úlohy zaznamenať spôsob riešenia. Tímové informácie sú prístupné jednoducho pomocou dobrej organizácie, alebo vyhľadávania.

m.agenda agreguje pre člena tímu úlohy zo všetkých projektov a tímov, ktorých je členom, bez nutnosti vyhľadávať ich v jednotlivých projektoch.